La gran transición

Conversamos sobre qué está pasando en el mundo alrededor de las principales transiciones iniciadas o pendientes, y cómo podemos acelerarlas. Preguntas que la aparición de la COVID-19 ha hecho aun más relevantes, ya que, si bien su aparición ha magnificado los retos sociales, también está acelerando muchos cambios hasta hace poco impensables. Proyecto impulsado por UpSocial

Do national governments matter anymore?

About the event

It is increasingly common to hear that the scope and influence of national governments and the central state are reducing. In the context of the COVID-19 pandemic, the authorities and capacities of different levels of governance (from supranational to local) to respond have been put under the spotlight. In some places, national authorities have never been able to exercise effective influence, and local systems and structures have always held sway. In others, the locus of innovation and change for societies has emerged from local coalitions.

The aim of this event is to explore these dynamics and strengthen our understanding of governance beyond the center – particularly at the sub-national level. The session will explore the regulatory systems, networks and incentive structures that underpin the roles and responsibilities of actors at different levels and impact governance processes and policy outcomes. In this context, we will interrogate UNDP’s role as a multilateral institution, examining how we are navigating these changing governance dynamics and how the organization might strengthen inclusive and responsive multilevel governance systems in its future governance offer.

Speakers

Ana Patricia Graça, UN Resident Coordinator, Cape Verde

Gabe Ferrazzi, Adjunct Professor, University of Guelph

Gorka Espiau, Managing Director, Agirre Lehendakaria Center

José María Marín, Senior Program Officer, Open Government Partnership (OGP) Local

Amita Gill, Team Leader, Core Government Functions and Local Governance, Crisis Bureau, UNDP

Moderation and opening remarks by Sarah Lister, Head of Governance, Bureau for Policy and Programme Support, UNDP

Brief presentations will be followed by a substantive Q&A.

About the Future of Governance series

The Future of Governance consultation series is a three-month initiative aimed at exploring the state of social contracts in different settings. It is a convening space where the multitude of conversations on the future of governance across the organization can come together with the aim of building a shared narrative for UNDP’s governance priorities. The series – hosted on Spark Blue allows for colleagues from across the organization, and invited external participants to discuss thematic questions, showcase insights and expertise and reflect on what has worked well (and what has not) throughout the current Strategic Plan.

“Euskara oso tresna potentea izan daiteke erantzun aurreratuak planteatzeko orduan”

Martxan dagoen eraldaketa prozesuan euskarak ikuspuntu komunitario batetik izan dezakeen paper garrantzitsua aldarrikatzen du Gorka Espiauk Noticias de Gipuzkoa egunkarian.

Krisi sistemikoak abagune dira Agirre Lehendakari Center-en zuzendariaren aburuz, eta, horregatik, euskarak desafio konplexuei aurre egiteko izan lezakeen gaitasuna azpimarratzen du. Horretarako, jarrera kontserbadoreak baztertu eta irtenbide orokorrak baino ikuspuntu komunitariotik sortzen direnak planteatu behar direla dio. Horren ordez, baina, egungo erronkei eran-tzuteko euskara beharrezkoa ez dela nabaritzen duela sumatzen du. “Oso kezkagarria da”, irizten du. Izan ere, aldaketa klimatikoari edo zahartze prozesuei erantzun propioak eman behar zaizkiola uste du.

Agirre Lehendakaria Center-en duela 40 urte euskara biziberri-tzeko borondate argia zegoela diozue. Zerbait aldatu ahal da ordutik?

—Orduan euskal gizartea eraldaketa prozesu oso inportante batean murgildu zen, arlo sozial, ekonomiko eta kulturalean. Prozesu horretan, euskal gizarteak ulertu zuen euskararen biziberripenerako beharrezkoa zela eraldaketa prozesuan parte hartzea eta euskararen aldeko apustua egin zen, arlo publiko zein pribatuan.

Orain beste eraldaketa prozesu bat omen dago abian. Zein izango da euskararen papera horretan?

—Gaurko erronkei erantzuteko ez dugu lehen bezala nabaritzen euskararen presentzia hain beharrezkoa denik. Gure ustez oso kezkagarria da. Ez badugu ulertzen euskara beharrezkoa dela erronka horien aurrean erantzun ezberdinak lortzeko oso zaila izango da benetan euskara hizkun-tza zentrala izatea gure gizartean.

Hizkuntza batean hitz egiteak beste modu batera pentsatzeko aukera ematen digula esan nahi duzu.

—Momentu honetan mundu osoan esaten ari dira oso inportantea dela erronka globalei erantzun propioak ematea. Ez badugu aurkitzen aldaketa klimatikoari edo zahartze prozesuei aurre egiteko erantzun propiorik eta beste modelo batzuk errepikatzen baditugu, ez du ezertarako balio.

Eta zer egin beharko genuke?

Erronka globalei erantzun propioak ematea. Ez badugu aurkitzen aldaketa klimatikoari edo zahartze prozesuei aurre egiteko erantzun propiorik eta beste modelo batzuk errepikatzen baditugu, ez du ezertarako balio.

Eta zer egin beharko genuke?

—Gure modelo propioa sortu behar dugu, tendentzia globalak hartuz eta tokiko interpretazioak emanez. Balio erantsia sortzeko euskara ezinbestekoa da. Ez da bakarrik hizkuntza bat, mundua ikusteko eta pentsatzeko forma bat ere bada. Zoritxarrez ez dugu uste egungo eztabaida publikoetan horrela ikusten denik.

Euskara ziurtzat ematea izan daiteke egungo akatsetako bat.

—Hori da. Duela 40 urte gizarte osoa arriskuan zegoen, dena zegoen kolokan. Orain ikusten dugu hainbat arlotan aurreratu egin dela, horien artean euskaran. Eta ez dugu ikusten euskara arriskuan dagoenik. Elementu positiboak dituzte emandako urratsek, baina erronka berriak ez dira lotzen euskararen biziberripenarekin.

Pandemiak, eta suposatu duenak, eragina izan lezake euskararen atzerakada hipotetikoan?

—Zaila da esatea. Printzipioz ikusten duguna da koronabirusaren aurrean ematen ari den erantzuna oso generala dela. Badakigu egon behar direla elementu globalak, zientifikoak, egoera honi zelan erantzun diotenak. Baina, gero, dinamika sozialak eta komunitateak zelan antolatzen diren errotuta egon behar da kultura propio batean. Erronka konplexuei aurre egiteko erantzun komunitarioak ezinbestekoak dira.

Euskararen egintza sartzen da hor.

—Bai, erantzun komunitario bat emateko Euskal Herrian euskara izugarrizko tresna izan daiteke, baina ez gaude aprobetxatzen. Momentu honetan, erantzunak ez dira plantea-tzen ikuspuntu komunitariotik, baizik eta instituzionaletik. Nazioarte mailan erantzun hoberenak ebidentzia zientifikodun estrategia instituzionalak eta perspektiba komunitarioa uztartzen dituztenak dira.

Estrategia komunitario bat konfinamenduan agertu ziren laguntza sareak izan daitezke.

—Hori da. Sare komunitario horiek sortzen dira jendea konektatzen denean. Kapital sozial hori lortzeko euskara beti izan da tresna oso indar-tsua da. Gero eta dimentsio komunitario handiagoa, gero eta erantzun hobeagoa ematea lortzen da. Eran-tzun jeneralak planteatzen ditugunean oso lotura gutxi izaten ari dira perspektiba komunitarioarekin. Nazioarte mailan kontrakoa aldarrikatzen dute. Atzean gelditzen ari gara. Euskara oso tresna potentea izan daiteke erantzun aurretuak planteatzeko.

Zergatik ez zaio garrantziarik ematen zentzu horretan?

—Gizartea asko aurreratu da hainbat arlotan azken hamarkada hauetan, horrek ongizate maila oso altua sor-tzen du. Hori horrela denean helburu garrantzitsuena ez galtzea da eta oso jarrera kontserbadoreak gailen-tzen dira. Orain dela 40 urte oso gutxi geneukan galtzeko eta errazagoa zen ausartagoak izatea, elkarrekin lan egitea ikuspuntu komunitarioa indartuz.

Ordutik euskalduntze masiboa eman da haur eta gazteen artean, baina erabileraren erronka dugu.

—Badakigu oso zaila dela. Ezagutza ez dago erabilerarekin parekatuta. Ez badugu interpretatzen euskarak balio erantsia izan dezakeela erantzun propioak eta modernoak emateko etorkizuneko erronken aurrean oso zaila izango da erabilpena aldatzea.

Berriki esan dute D ereduak ez duela euskararen ezagutza ziurtatzen. Hori ere larria da.

—Bai, positibo moduan baloratu behar dira ematen diren aurrerapausuak; baina, bestetik, hausnarketa sakonagoa egin behar da, gauza ba-tzuk ez dutelako funtzionatu uste genuen bezala. Normaltasunez errebisatu behar da sortu den eredua eta aldatu horrela egin behar bada. Krisi sistemikoak momentu aproposak dira erronka potoloak planteatzeko. Euskararen eremuan ere hausnarketa hori eman behar da.

Euskararen inguruan hitz egiten dugunean zuzentasun politikoa gailentzen dela uste ahal duzu?

—Izan daiteke, baina uste dut pixka bat galduta gaudela. Ez dakigu erabilpenaren alorrean zer gertatzen ari den. Inportantea da oreka bat izatea, egin dena baloratuz baina gaitasun autokritikoa galdu gabe. Zientifikoki helburua daukaguna kontserbatzea baldin bada, porrot egitera eramango gaitu horrek. Aldatu egin behar da hurrengo erronkei hobeto erantzuteko. Hau ez da argazki finko bat. Aurreratzeko eta moldatzeko gaitasuna galtzen ari gara.

Defendatzen duzuen tesian metanarratiba bat dagoela ere aipatzen duzue. Zer esan nahi du horrek?

—Euskararen inguruan beti daude gauza batzuk esaten direnak azalean, publikoan. Baina sakonean badaude sinesmen batzuk esaten ez direnak. Euskararen inguruan garrantzitsua da jakitea zeintzuk diren ditugun ikuspuntu horiek. Adibidez, euskara arriskuan ez dagoela. Metanarratiba hori baldin badago jendeak horren arabera jardungo du. Baina metanarratiba bada euskara beharrezkoa dela hurrengo erronkei beste modu batera erantzuteko, sortuko ditugun ekintzak oso ezberdinak izango dira.

Euskara ikasi edo erabili nahi ez dutenen ikuspuntutik, beste metanarratiba bat euskarak ezertarako balio ez duela ere izan daiteke.

—Metanarratiba hori oso zaharra da eta ez dut uste orain gure gizartean errotuta dagoenik. Askoz arrisku-tsuagoa da esatea euskararen arazoa konponduta dagoela. Esango nuke orokorrean euskara gizartean baloratzen dela, ikerketak egiten direnean euskararekiko atxikimendua oso handia da. Ezin da ukatu. Arazoa da atxikimendua badagoela baina erabilpena ez doala bat. Kontraesan bat dago.

Euskaraldia bezalako ekimenek termometro lana egiten ahal dute?

—Bai, duda gabe. Eta aktibatzen dute komunitate oso inportante bat. Kontua da Euskaraldiak euskararen komunitatetik kanpo ea eragina duen ala ez, hori erronka handiagoa da.

Zerbaitetarako balio du egun ba-tzuetako ahaleginak gero betiko ohituretara bueltatzen baldin bagara?

—Ekimen sozialak eta instituzionalak lotuta daude prozesu baten barruan. Euskaraldia momentu bat bezala aztertzen baldin bada ez dauka zentzurik, prozesu handi baten barruan elementu inportante bat da. Beste elementu batzuk ere egon behar dira eta hori ere landu egin behar da.

“Balio erantsia sortzeko euskara ezinbestekoa da. Hizkuntza bat ezik, mundua ikusteko forma bat ere bada”

“Zientifikoki helburua daukaguna kontserbatzea baldin bada, porrot egitera eramango gaitu horrek”

Principios básicos para responder a crisis sistémicas

En estos momentos en los que parece que alguien va a venir con una varita mágica para solucionar los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad, puede ser útil partir de un suelo común sobre la manera de construir respuestas colectivas. Los enfoques sobre el desarrollo socio-económico, la competitividad y la “especialización inteligente” para superar situaciones de crisis que apoyan las principales instituciones internacionales como la Unión Europea, la OCDE e incluso el World Bank subrayan que la innovación y el  “emprendizaje” debe entenderse en el sentido más amplio posible con el objetivo de incluir a todos los agentes de un sistema complejo. Además de los emprendedores, debemos referirnos a las empresas, centros de investigación y transferencia de conocimiento, instituciones públicas y entidades sociales (en esta categoría debemos también incorporar a las organizaciones formales, a los movimientos sociales y a las iniciativas comunitarias) . Van der Ven (1999) interpreta el “emprendizaje” como un tipo de liderazgo en el “camino de la innovación” o el descubrimiento empresarial . El emprendizaje se desarrolla a través de una red básica de agentes que interactúan en el conjunto del sistema de innovación, integrado por un gran número de organizaciones sociales, empresas, universidades e instituciones gubernamentales  que también debería incluir, especialmente en los países pequeños, a agentes no locales en la cooperación transnacional e interregional. Una interpretación amplia del “descubrimiento empresarial” puede evitar el riesgo de ignorar la naturaleza sistémica de la innovación.

Transición justa: sectores críticos y potencial de las alianzas público-privadas

La Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, FIDE, està celebrando un ciclo de sesiones sobre el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Esta sesión tendrá lugar en la plataforma Microsoft Teams el 6 de Julio de 2020, Entre las 16:30 – 18:00h. Para poder asistir es imprescindible solicitar asistencia a Silvia Organista (silvia.organista@fidefundacion.es) Consulta condiciones de inscripción.

Ponentes:
– Gorka Espiau, Director de Agirre Lehendakaria Center for Social and Political Studies.
– José Lopez-Tafall, Director General de ANFAC.
Moderador: Dr. Valentín Alfaya, Director corporativo de Prevención, Calidad y Medio Ambiente de Ferrovial.

Directores del Ciclo de Sesiones:

• Dr. Valentín Alfaya Arias, Director corporativo de Prevención, Calidad y Medio Ambiente de Ferrovial.
• Mariano Bacigalupo Saggese, Consejero de la CNMC y Profesor Titular de Derecho Administrativo de la UNED. Miembro del Consejo Académico de Fide.
• Guillermina Yanguas Montero, Magistrada y Doctora en Derecho. Miembro del Consejo Académico de Fide.

Metodología: La dinámica de celebración de la sesión respetará el régimen habitual de Fide y la participación e interactuación de los ponentes y asistentes también, haciendo exclusivamente los cambios que exige su celebración on line.

Territorio vasco de experimentación avanzada

Los tiempos que vivimos son absolutamente excepcionales. Según todos los indicadores, nos encontramos ante una crisis de carácter sistémico que combina emergencias de tipo sanitario, socio-económico, medioambiental y democrática. Esta naturaleza compleja de la crisis impide una solución lineal o limitada a una respuesta técnica. Incluso en el momento en el que se encuentre una vacuna, tardaremos tiempo en poder responder positivamente al resto de crisis que se han generado como consecuencia de la Covid19.

En opinión de Agirre Lehendakaria Center (ALC), sería muy útil tomar como referencia la forma en la que la sociedad vasca respondió ante la crisis, también sistémica, vivida tras el final de la dictadura. En aquella situación, supimos responder de forma extraordinaria al colapso de la industria pesada, a tasas de desempleo cercanas al 30% y a la necesidad de construir un nuevo tejido institucional en un contexto político marcado por el impacto de la violencia. Según las investigaciones desarrolladas por ALC hasta la fecha, una de las claves fundamentales de esta respuesta extraordinaria reside en la experimentación. Como en tantas ocasiones, las dificultades obligaron a adentrarse en terrenos inexplorados.

En este nuevo escenario, las estrategias tradicionales propias de una sociedad manufacturera como la nuestra deberán poder combinarse también con nuevas capacidades de experimentación masiva. Las áreas estratégicas que el COVID ha señalado como prioridades para el futuro son espacios en los que la sociedad vasca tiene un gran conocimiento avanzado (sistemas de salud, nuevos sistemas de protección social universales como la RGI, recuperación de la manufactura avanzada en Europa, rediseño de los sistemas alimentarios y gastronomía, digitalización, etc). El reto no es seguir haciendo lo mismo o intentar volver a la situación anterior, sino utilizar esa posición de liderazgo para hacer de Euskadi un espacio de experimentación avanzada donde estos conocimientos pueden ser interconectados. Nuestra propia experiencia nos avala como una sociedad que sabe responder a situaciones de crisis sistémica de forma innovadora.

La otra gran enseñanza de la forma en la que la sociedad vasca ha sabido responder a grandes crisis como la actual la encontramos en la cultura. Manuel Castells, actual Ministro de Universidades del Gobierno Español defiende que la “economía es cultura”. Las decisiones estratégicas que tomamos sobre cuestiones tan tangibles como la COVID19 y sus repercusiones económicas estarán construidas sobre una forma determinada de entender el mundo y el desarrollo humano.

Tan sólo hace 40 años, la sociedad vasca interpretó que un cambio estructural sí era posible. No sólo eso, sino que ante los mismos retos que tenían muchas otras sociedades industriales, se construyeron respuestas totalmente diferentes y más equitativas. Fue el momento de la apuesta por la manufactura avanzada (que las principales instituciones españolas y europeas desechaban), por la economía social , la instauración de una ley de garantía de ingresos básicos (muy similar a la renta básica) y por la recuperación del euskera, entre muchas otras expresiones del denominado “caso vaso”.

La pregunta fundamental es si seguimos pensando que hoy es posible una nueva transformación tan importante como la vivida en las últimas décadas. Una transformación que permita responder a la Covid19 adaptando nuestra base industrial a una economía circular y baja en carbono, que reinvente las políticas públicas para responder a las necesidades de una población envejecida y que haga frente a las desigualdades sociales procurando una vida digna a todas las personas. En definitiva, si podemos elevar nuestra capacidad de ambición colectiva para dar una respuesta propia a retos que son globales como hicimos en el pasado.