Tecnologies per una democràcia en xarxa

Segones Jornades Anuals Metadecidim Barcelona.  

El programa presenta tres grans eixos: un de caire més polític, un altre de tipus conferències destinat a un públic més genèric, i un tercer eix enfocat directament a la comunitat, per tal de compartir i millorar els coneixements sobre el Decidim, amb la celebració de tallers, una hackató i píndoles formatives.

27 Octubre. 10:00 – 12:00
Converses inspiradores
Interfícies polítiques. Crisi i re-disseny
Carlos Scolari. UPF @cscolari
Plataformes Digitals per a l’Escolta comunitaria. El cas de Montreal
Gorka Espiau. Universitat McGill. @GEspiau
Testejar, monitoritzar i avaluar: claus per una comunicació més efectiva
Saya Sauliere. ParticipaLab / MediaLab-Prado. @sayitasol
Gamificant el relat
Esther Hierro. Marinva. @marinvizate